Busvervoer


Busvervoer

In het buitengewoon onderwijs heeft een kind recht op busvervoer.  De school zorgt voor de aanvraag bij de dienst leerlingenvervoer.