Wat na Klim Op school?

Wat na de Klim Op School?

Ook in het buitengewoon onderwijs volgt na de lagere school het middelbaar. De Klim Op School is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Dat wil zeggen dat leerlingen na hun 13de verjaardag een andere school zullen kiezen die het beste bij hen past.

De overstap naar het secundair onderwijs is een belangrijk thema in de Klim Op School. We willen leerlingen zo goed mogelijk oriënteren op basis van hun mogelijkheden, talenten en beperkingen. Veel van onze leerlingen worden in het secundair onderwijs in een BUSO- of beroepsrichting klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. We willen de leerling met zijn/ haar onderwijsbehoeften en onderwijsloopbaan centraal zetten en bekijken wat de beste optie is voor die leerling. Daarbij willen we niet enkel rekening houden met de schoolse vaardigheden, maar ook met de wensen van de leerling en zijn/ haar welbevinden en sociaal-emotioneel functioneren.

Belangrijke partners hierbij zijn het CLB en de ouders. Er worden vaak intensieve begeleidingstrajecten gelopen met de leerlingen, hun ouders en het CLB. Er worden standaard ieder schooljaar initiatieven genomen om rond de overstap naar het secundair te werken:

– Een bezoek aan de studiekeuzebeurs

– Een infoavond met het CLB

– Schoolbezoeken om leerlingen al eens kennis te laten maken met het secundair

– Thema’s rond beroepen

– Op zoek gaan naar de talenten en dromen van leerlingen

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij deze overstap. Via oudercontacten en infomomenten willen we hen informeren en ondersteunen. De ouders zijn meer dan welkom om hun expertise te delen met de leerkracht en hun wensen en ideeën op de tafel te leggen. We staan ook altijd klaar om vragen te beantwoorden.